Máte toho nad hlavu a nevíte, jak stihnete předvánoční úklid? Chce to klid a systém, úklid není věda!


VánoÄní Äas je opÄ›t pÅ™ed námi a vÄ›tÅ¡ina žen a hospodynÄ›k pÅ™emýšlí, jak co nejlépe a pokud možno rychle uklidit byt. NepanikaÅ™te a zvládnete to hravÄ›. 

Máte toho nad hlavu a nevíte, jak stihnete pÅ™edvánoÄní úklid? Chce to klid a systém, úklid není vÄ›da! 

Práce, dÄ›ti, domácnost, plno každodenních úkolů, které se stále kupí a do toho je tÅ™eba zaÄít Å™eÅ¡it vánoÄní svátky, které se nezadržitelnÄ› blíží. VÅ¡echno tak rychle utíká a tak tu opÄ›t po roce máme vánoÄní svátky, které sebou pÅ™ináší kromÄ› radosti a rozzářených dÄ›tských oÄiÄek i plno starostí a dalších povinností. Také si každý rok slibujete, že ty další Vánoce už budou klidnÄ›jší? Že se už nebudete tolik honit a vÅ¡echno si udÄ›láte zavÄasu? No slibujeme si to asi vÅ¡ichni, ale realita je jiná. ZaÄít by se rozhodnÄ› mÄ›lo úklidem. Nestíháte? Nevadí, staÄí se uklidnit a mít na vÅ¡echno systém. A co když nestihnete vÅ¡echno? Do Vánoc to být nemusí a nezblázní se to. 

vánoÄní svÄ›týlka

Pěkně popořadě

Že už jste touhle dobou mÄ›la mít okna umytá, koberce vyÄiÅ¡tÄ›né, troubu i celou kuchyňskou linku nablýskanou a mÄ›la jste pomalu dÄ›lat tÄ›sto na perníÄky? A místo toho máte doma chaos a jeÅ¡tÄ› jste ani nenaÅ¡la recepty na vánoÄní cukroví? To pÅ™ece vůbec nevadí. Pokud máte ráda Vánoce, nemusíte se honit, aby byly dokonalé. Je ovÅ¡em pravdou, že byt se musí uklidit, ovÅ¡em jen tak, aby uklizeno bylo, ne jako byste mÄ›la uklízet naposledy. PÅ™edvánoÄní úklid sice spoÄívá pÅ™edevším v tom, že se uklidí i místa, kterých si rok nikdo nevšímal, ale ona to zas taková hrůza nebude a klidnÄ› to můžete pÅ™ehlížet dál. Chcete ale pÅ™eci jen nÄ›co stihnout? UdÄ›lejte si plán. Bez Äeho to nepůjde a co naopak poÄká? VÅ¡echno si sepiÅ¡te a k tomu si napiÅ¡te, kolik vám to asi tak zabere Äasu. Pak si to rozplánujte do dní, ve kterých to jste schopná zvládnout nad rámec běžných povinností. 

úklid domova

I úklid může být rychlý ale důkladný 

Máte plán? VýbornÄ›, pusÅ¥te se do toho. ZaÄnÄ›te místnost po místnosti, od shora dolů a držte se svého plánu. Již pÅ™edem si rozmyslete, zda budete i nÄ›jaké vÄ›ci vyÅ™azovat, nachystejte si Äisticí prostÅ™edky a můžete zaÄít. Mnohem více od ruky to půjde, když si k tomu pustíte pÄ›knou hudbu a opÅ™ete se do toho. Pokud vám každý jednotlivý pokoj nemá zabrat příliÅ¡ Äasu, nezdržujte se niÄím, co jste nemÄ›la v plánu. A co udÄ›lat jako první? UrÄitÄ› okna, jakmile umyjete okna, máte půl práce hotovo. Na samotný závÄ›r nechte koupelnu a kuchyni. Tyto místnosti totiž stejnÄ› budete mýt jeÅ¡tÄ› do Å tÄ›drého dne nÄ›kolikrát.