Lidé a zábava


HodnÄ› lidí vždycky touží po tom, aby byli v dobré spoleÄnosti a aby tam vyrůstali. Protože já sama jsem vyrůstala v takové spoleÄnosti, kde bylo opravdu hodnÄ› dÄ›tí a mÄ› tohle moc těšilo. VážnÄ› si nedokáži pÅ™edstavit fakt, že bych vyrůstala nÄ›kde, kde by nebyly dÄ›ti, a já bych potom nemÄ›la co dÄ›lat. Znám totiž mojí sestÅ™enici a bratrance, kteří vyrůstali ve mÄ›stÄ›, ale byli tam úplnÄ› noví, takže si vůbec nemohli udÄ›lat žádné přátelé, aby v takové spoleÄnosti mohli být.

Lidé se baví.

JasnÄ›, museli se museli odstÄ›hovat, a to kvůli tomu, že jejich maminka a tatínek si naÅ¡li jiné zamÄ›stnání, takže už nemohli dále bydlet ve stejném domovÄ›, kde byli. Musím ale také pÅ™edem říct, že u nich bylo opravdu hodnÄ› skvÄ›lé, že sestÅ™enice a bratranec si tam naÅ¡li nakonec opravdu krásnou spoleÄnost dÄ›tí, se kterými se vždycky moc dobÅ™e rozumÄ›ly. Proto jsem si Å™ekla, že by opravdu nebylo od vÄ›ci, kdyby lidé vždycky alespoň zvážili to, jestli se opravdu musí stÄ›hovat, když mají malé dÄ›ti. Opravdu potom není jednoduché si udÄ›lat nÄ›jaké nové přátele, tÅ™eba když je vám patnáct let. To už jsou dÄ›ti v takové spoleÄnosti, kdy už jsou tak na párované a mají nejlepší kamarády, že jo?

Ráda se bavím.

Potom opravdu je velice složité nÄ›koho najít, s kým byste tÅ™eba trávili volný Äas a nebo také chodili do kina. Ale bratranec a sestÅ™enice mÄ›li velké Å¡tÄ›stí. Já sama jsem z toho byla také velice neÅ¡Å¥astná, když jsem potom musela pÅ™estoupit na jinou stÅ™ední Å¡kolu, kde mi trvalo opravdu dva roky, než jsem se tam naÅ¡la dobrou spoleÄnost lidí, se kterou bych trávila volný Äas a nebo se kterou bych chodila také na různé oslavy a párty. Vynechala jsem asi deset oslav, protože mÄ› z této spoleÄnosti vůbec nikdo nepozval a mÄ› to opravdu hodnÄ› mrzelo. A tady ale nejde jenom o spoleÄnost dÄ›tí, ale také dospÄ›lých. Pokud nemáte dobrou spoleÄnost v zamÄ›stnání a tak podobnÄ›, tak vám práce potom nepůjde od ruky. A samozÅ™ejmÄ› vás nebude bavit. A v tomhle ohledu bych se ani nedivila.