Prevence je důležitá


Dekubity jsou poškození kůže a tkáně namáhané třením nebo tlakem. Pokud budete dlouho ležte na jednom místě a jen vás někdo sem tam posune, máte je tu za poměrně krátkou dobu. Trpí jimi nemocní upoutaní na lůžko, ale také pacienti, kteří hodně sedí. Třeba na invalidních vozících. Zde je to velký problém, který se ovšem dá poměrně snadno vyřešit. Žijeme přeci v moderní době, nebo ne?

invalidní vozík

Samozřejmě, že se dekubity dají léčit. Mohou se používat léky klasické, ale spíše se užívají různé masti a podobné věci. My však víme, že lepší, než léčení je prevence. A ta zde může nastoupit poměrně brzy, nejlépe ihned. Pokud máte sedícího nemocného, jistě víte, o čem je řeč a pro vás, ovšem nejen pro vás je zde právě ono preventivní řešení. Tím řešením je antidekubitní sedák, který vlastně v podstatě zabraňuje vzniku těchto nepříjemností, takže potom ani není třeba žádná léčba. Jen je třeba jej skutečně používat.

invalidní vozík

Člověk a jeho kůže není uzpůsoben k tomu, aby neustále seděl. Proto většinou vznikají výše popsané potíže. Proto velká většina léčených sahá právě pro tuto pomůcku, protože ví, že se tím riziko vzniku dekubitů téměř stoprocentně eliminuje. Jenom se toto zboží musí umět vybrat. To je dosti důležité.

Antidekubitní sedák může být z různých materiálů, nejvíce se asi používá měkčená guma nebo gel, které se osvědčují nejvíce. Umí totiž rozložit tlak lidského těla tak, že není vyvíjen jen na určitá místa. Tím se odlehčují některé partie a sezení se tak stává ještě příjemnější záležitostí. Právě toto rozložení tlaku ještě s dalšími faktory účinkují preventivně. A ještě nutno napsat, kam se při zájmu o antidekubitní sedák obrátit. Pokud jste dočetli až sem, tak neváhejte a klikněte na odkaz výše v článku. Tím se přenesete na webovou stránku prodejce, a tak si také můžete začít vybírat. Tak přeji šťastnou ruku.