Voda nesmí unikat

My lidé potřebujeme vodu k životu. Neobejdeme se bez ní jak kvůli potřebě pít, tak i proto, že nám tato slouží i k jiným účelům. Ale je pochopitelné, že jsme s jejím přívodem k nám spokojení jenom tehdy, když je tento naprosto dokonalý a funkční. Což by mělo být samozřejmostí, jenže náš svět není dokonalý a vodovod tudíž také ne.

Co to v praxi znamená? Třeba to, že někdy i hodně dlouho užíváme svůj vodovod k naprosté spokojenosti a přáli bychom si, aby tomu tak bylo i nadále. Jenže ono tomu tak nadále není. Jednoho dne se potrubí může poškodit. Spoje přestanou těsnit, trubky prorezaví nebo se nějak jinak poškodí, a začínají nepříjemnosti. Protože to, že odsud voda začíná unikat, představuje mnohdy větší problémy, než si jenom dokážeme představit.

vodovodní potrubí

Vezměte si dejme tomu skutečnost, kdy začne unikat voda z potrubí v nějakém rodinném domku. Lidé to nemusí dlouho třeba ani zpozorovat, zejména pokud mají vlastní zdroj vody a neprojeví se to tedy na jejich vyúčtování. Jenže voda uniká a při tom poškozuje zdivo a podemílá podlahu, podporuje vznik plísně a podobně. A když se pak problém odhalí, už je třeba i docela pozdě a náprava vzniklých škod je náročná, zdlouhavá a drahá.

A třeba v paneláku vede takový únik vody kromě toho, co už zaznělo, třeba i k tomu, že vytopíme sousedy, poškodíme vlhkostí elektrické vedení atd.

vodovodní potrubí

Prostě je třeba si vodovod hlídat. Aby k takovýmto nepříjemnostem nedocházelo. Jenže na rozdíl od potrubí, které máme na očích, je to s tím zazděným komplikovanější. Tam takový únik nemusí být dlouho vidět. A problém tak může narůstat. Může, ale nemusí. Protože máme i instalatéry, kteří vlastní vyspělou techniku a s tou jsou schopni odhalit i nepatrné úniky vody z potrubí, které je skryté před jejich zraky. A mohou tak včas zakročit a předejít větším škodám. Které by voda mohla lehce napáchat.