Naši sousedé


Myslím si, že v dneÅ¡ní dobÄ› každý ÄlovÄ›k chce bydlet v krásném bytÄ›, hlavnÄ› v takovém bytÄ› anebo v takovém domÄ›, kde je Äisto a také, kde je hlavnÄ› klid. Já si vzpomínám, jak moji sousedé se mezi sebou stále jenom hádali. NaÅ¡tÄ›stí já jsem bydlela jeÅ¡tÄ› ob jedny sousedy, takže jsem v hádky slyÅ¡ela jenom když tÅ™eba sousedé byli na zahradÄ›. Jinak naÅ¡tÄ›stí ne jenomže můj soused, který bydlel vedle mÄ› a zároveň také vedle tÄ›ch lidí, kteří se jenom hádali, tak si stále jenom stěžoval a mnÄ› pÅ™iÅ¡lo, že jsem nÄ›jaký takový ten prostÅ™edník, protože oba dva sousedé si ke mnÄ› chodili stěžovat jeden na druhého a potom tÅ™etí soused si ke mnÄ› zaÄal chodit stěžovat, že ti dva sousedé se jenom hádají.

Kde byste chtěli bydlet vy?

Takže to bylo takové celé zamotané. Proto jsem si Å™ekla, že ÄlovÄ›k vlastnÄ› si rodinu a jméno a sousedy nevybere. Lásku si můžete vybrat, zvířecího parťáka si taky můžete vybrat, ale že byste si tÅ™eba vybrali sousedy? To ale rozhodnÄ› ne. TÅ™eba nÄ›kdo se také stÄ›huje tam, kde je tÅ™eba klid, jenomže potom nikdy nevíte. Že tÅ™eba se vedle vás nÄ›kdo odstÄ›huje a potom se tam pÅ™istÄ›huje nÄ›jaká jiná rodina, tÅ™eba nÄ›jaká opravdu protivná nebo moc hluÄná rodina anebo taková rodina, kde je opravdu hodnÄ› Älenů, kde se stále jenom hádají.

Mně se hlavně líbí prostorné byty.

Tohle zažívala moje maminka, když se potom odstÄ›hovala ona, protože bydlela v bytovce, bylo tam dalších deset bytů. A byly tam tÅ™i byty, které se stále jenom hádaly. Rodina byla opravdu tak divoká, že dÄ›lali snad každý veÄer nÄ›jaké diskotéky, anebo nÄ›jaké mejdany, takže z toho samozÅ™ejmÄ› zbytku bytovky vůbec nelíbilo. Byly tam také kolikrát policisté a vÅ¡echno se to jenom komplikovalo tím, že tÅ™eba jedna rodina zaÄala pít opravdu hodnÄ› alkohol. Potom si dÄ›lali naschvály, nechávali odpadky tÅ™eba u dveří v bytovce a tak podobnÄ›, proto jsem si Å™ekla, že jsem opravdu ráda za své sousedy, kteří se sice nehádají, ale jsou obÄas nÄ›kdy dost hluÄní v okolí. Já mám dobré sousedy.