Jak se dobře připravit na přijímačky? Kdy začít a na co se zaměřit?


Studium na vysoké Å¡kole je pro mnohé velkým snem. Od splnÄ›ní vaÅ¡eho snu vás mohou odrazovat jen pÅ™ijímaÄky, které nejsou lehké. Jak se pÅ™ipravit? 

Jak se dobÅ™e pÅ™ipravit na pÅ™ijímaÄky? Kdy zaÄít a na co se zaměřit? 

PÅ™ijímaÄky na Å¡kolu, aÅ¥ už na vysokou nebo stÅ™ední Å¡kolu nejsou nikdy jednoduché. I když přípravÄ› vÄ›nujete vÅ¡echno, ne vždycky se můžete spolehnout na to, že uspÄ›jete. HodnÄ› záleží i na tom, kam se hlásíte, kolik lidí Å¡kola pÅ™ijme a jak vysoký je zájem o danou Å¡kolu a o daný obor. Ale pokud se budete stresovat, niÄím si nepomůžete. Můžete podat více pÅ™ihlášek, abyste si zvýšili Å¡ance, můžete ale mít jen jednu pÅ™ihlášku a vÄ›novat se přípravÄ› na jedny pÅ™ijímaÄky naplno. Rozdíl je také v tom, zda bude pÅ™ijímaÄky dÄ›lat student, který se hlásí na vysokou Å¡kolu ze stÅ™ední Å¡koly, nebo se na pÅ™ijímaÄky chystá nÄ›kdo, kdo již pracuje nebo je doma s dÄ›tmi a ze Å¡koly je už dlouho pryÄ. Příprava by vÅ¡ak vždycky mÄ›la být intenzivní. 

Å¡kolní uÄebna

Kdy s přípravou zaÄít? 

PÅ™ijímaÄky na vysokou Å¡kolu bývají nejtěžší. Dáno je to ale i tím, na jaký obor se hlásíte. SamozÅ™ejmÄ› se liší pÅ™ijímaÄky i tím, na jakou Å¡kolu se hlásíte, protože každá Å¡kola má podmínky pro pÅ™ijetí jiné. Nejprve si tedy prostudujte toto, najdÄ›te si informace o tom, co potÅ™ebujete k pÅ™ijetí, zkuste si stáhnout vzorové pÅ™ijímací testy z let minulých a také se informujte o tom, kolik lidí bude na daný obor Å¡kola pÅ™ijímat. Nenechte se ale rozladit, a i když se tÅ™eba může zdát, že to vÅ¡echno bude neskuteÄnÄ› těžké, urÄitÄ› to zkuste. Nepodceňujte ale nikdy přípravu a to v případÄ›, že si věříte. 

ZaÄnÄ›te s dostateÄným pÅ™edstihem. Pozor ale na to, že doba, po kterou se budete vÄ›novat přípravÄ›, je u každého individuální. Zatímco nÄ›komu staÄí mÄ›síc, nÄ›kdo potÅ™ebuje přípravu mnohem delší. Zase se to odvíjí i od toho, jaké pÅ™ijímaÄky budete dÄ›lat, zda budou jen z jednoho oboru nebo zda budete skládat vÅ¡eobecné testy studijních pÅ™edpokladů a podobnÄ›. Pokud potÅ™ebujete Äasu více, dopÅ™ejte si ho a tÅ™eba i dva nebo tÅ™i mÄ›síce dopÅ™edu si zaÄnÄ›te zkouÅ¡et vzorové testy nebo se pÅ™ihlaste do kurzu, který vás na pÅ™ijímaÄky může pÅ™ipravit lépe. Pokud se budete pÅ™ipravovat sami, zjistÄ›te si, jakou odbornou literaturu budete potÅ™ebovat a zaÄnÄ›te si ji shánÄ›t. 

studentka pÅ™i uÄení

Intenzivně ale s klidem 

UrÄitÄ› se zkuste nestresovat, pamatujte i na to, že pár dní pÅ™ed pÅ™ijímacím řízením už byste mÄ›li mít vÅ¡echno nastudované a urÄitÄ› nic narychlo nedohánÄ›jte. Naopak se už jen snažte rozptýlit, maximálnÄ› si nÄ›co zopakujte. Je tedy lepší průběžná příprava, v uÄebnicích si podtrhávejte anebo si dÄ›lejte poznámky. Pokud se uÄíte vÅ¡echno najednou, zaÄnÄ›te tím lehÄím, pak až pÅ™ejdÄ›te na těžší vÄ›ci. 

PÅ™ijímaÄky se dají zvládnout a to v každém vÄ›ku. Jen je tÅ™eba se pÅ™ipravit, ale nepÅ™ehnat to. S klidnou hlavou vám to půjde lépe.