Zaměstnání a rodina


Myslím si, že v poslední době by lidé měli udržovat takové vztahy, které jsou opravdu skvělé a které jsou hlavně vřelé. Myslím si, že lidé, když budou udržovat opravdu skvělé vztahy v rodině, a to také v zaměstnání, tak se budou cítit lépe. Slyšela jsem, že když lidé mají špatné vztahy v rodině a nebo v zaměstnání, tak to potom tam skřípe. Nyní bych se zkusila bavit h0avně o špatných vztazích v zaměstnání. Myslím si, že tohle je opravdu velice špatné. Mít na pracovišti opravdu špatné a zlé vztahy se rovná skoro jako sebevraždě, ale takové sebevraždě jenom v práci, neberte mě jako za slovo úplně. Myslím si, že to je jako destruktivní pro vaši práci.

BuÄte veselí a užívejte si.

Kdybych já mÄ›la velice Å¡patné vztahy v zamÄ›stnání, tak bych jednoznaÄnÄ› odeÅ¡la. Možná bych to zkusila dva tÅ™i mÄ›síce nÄ›jak zlepÅ¡it, ale pokud by to neÅ¡lo, tak rozhodnÄ› bych odeÅ¡la. Ty peníze a postavení by mi za to rozhodnÄ› nestály, abych potom trpÄ›la nÄ›jakými depresemi a nebo syndromem vyhoÅ™ení. Když už ÄlovÄ›k má ze zamÄ›stnání syndrom vyhoÅ™ení, tak je to potom velice Å¡patné. ÄŒlovÄ›k by mÄ›l alespoň potom dva mÄ›síce relaxovat a najít si opravdu jinou práci a nejlépe takovou, kde je tÅ™eba manuální práce.

Lidé by se měli podporovat.

Když jsem pracovala v práci, kde jsem pracovala hlavnÄ› s lidmi a bylo to v bance, tak to pro mÄ› bylo velice stresující, že jsem potom mÄ›la syndrom vyhoÅ™ení. Dva roky jsem potom byla taková skoro nepoužitelná, i když jsem tedy pracovala na ÄásteÄný úvazek, proto je velice nutné a důležité, abyste mÄ›li v zamÄ›stnání dobré vztahy. A to samé platí i o rodinÄ›. Rodina je pro nás to nejdůležitÄ›jší a to nejcennÄ›jší, co máme, tedy alespoň pro mÄ›. A proto moje nejvÄ›tší přání je, aby v rodinÄ› to vÅ¡echno klapalo tak, jak má. A aby v rodinÄ› hlavnÄ› vÅ¡ichni byli Å¡Å¥astní, veselí, milovaní a také hlavnÄ› zdraví. Proto já osobnÄ› peÄuji o dobré vztahy v rodinÄ›, nejenom v mé, ale také ve zbytku rodiny.