Výhody byt vs dům


Dům a byt 

Každý si pÅ™edstavuje bydlení nÄ›kde jinde. NÄ›kdo v bytÄ› a nÄ›kdo v domÄ›. Co preferujete vy? Jak žití v bytÄ›, tak v domÄ› má své výhody a také i nevýhody. PojÄme se na nÄ› podívat.

Výhody žití v bytě 

Byty vÄ›tÅ¡inou bývají pohodlné, i když menší a straÅ¡nÄ› útulné. Byt můžete ozdobit vÅ¡emi dekoracemi, které se vám líbí. PÅ™ed dveÅ™e bytu si můžete dát ruÄnÄ› vyrábÄ›ný vÄ›nec, který zvenÄí bytu dodá takovou krásnou atmosféru a když k vám nÄ›kdo pÅ™ijde, bude pÅ™ekvapený a bude mít chuÅ¥ k vám na návÅ¡tÄ›vu jít. Jaké jsou nevýhody žití v bytÄ›? Pokud jej máte jen v pronájmu a platíte si jej mÄ›síÄnÄ›, pak se může stát, že majitel za nÄ›jakou dobu bude chtít byt pro sebe a vy budete muset byt opustit. Jiné je to v případÄ›, pokud je byt váš a platíte si jenom nezbytné energie.

dum

Žití v domě

Žít v domÄ› by si snad přál každý z nás. Už jenom z toho důvodu, že dům je vÄ›tší a Äasto má i zahradu. Takže koho baví zahradniÄení, pÅ™ijde si tady urÄitÄ› na své. MnÄ› tÅ™eba práce na zahradÄ› ohromnÄ› baví. V létÄ› je nádhernÄ› teplo a sluníÄko a tehdy se na zahradÄ› pracuje krásnÄ›. Můžete si sem vysadit ovoce, zeleninu, takže budete mít vÅ¡echno přímo ze zahrady a nemusíte nic kupovat. To je výhod najednou, co Jen jednou nevýhodou pro nÄ›koho může být, že dům je velký a potÅ™ebuje pořád nÄ›co spravovat, dÄ›lat.

dum

AÅ¥ už na zahradÄ› nebo na samotném domÄ›. Pokud ale v domÄ› nebydlíte sama, máte obrovskou výhodu, protože máte chlapa, který vám tÅ™eba může pomoct. Já osobnÄ› si svůj vysnÄ›ný domeÄek pÅ™edstavuji v nÄ›jaké veselé barvÄ› u jezírka. PÅ™ed vchodem do domeÄku stojí palmy a viklají se ve vzduchu. To je krása, už jenom to, že si to pÅ™edstavíte, je obrovský balzám na duÅ¡i. A co teprve až svůj vysnÄ›ný domeÄek budete vlastnit. Potom na sebe budete náležitÄ› pyÅ¡ní a budete si říkat, že jste opravdu dobří, že jste toho dosáhli sami.