Odpočine na dovolené


JistÄ› to znáte sami. Pokud jede celá rodina, sejde za tak zvaná rodinná rada a už to jede. Padají návrhy jeden za druhým až se v nich ÄlovÄ›k pÅ™estává orientovat. Nebo také může dojít k opaÄnému extrému, totiž tichu a nikdo neví kam by jel. Což je ovÅ¡em také problém.  

Jedni tvrdí, že už vÅ¡ude byli a pÅ™i tom netuší, co mají za humny. Stává se to. A proto není od vÄ›ci zajet si i tÅ™eba kousek od domova. Ale zase ne takový, abychom jezdili domů nocovat. Taková dovolená příliÅ¡ odpoÄinku nepÅ™inese.  

v lese

Pro spoustu lidí je dovolená pÅ™edevším o tom, aby se mohl potulovat jen tak po lesích a případnÄ› sebrat nÄ›jakou tu houbu. Ne tu, jaká je na fotce! I když moje babiÄka tvrdívala, že i ona je jedlá, pokud se řádnÄ› povaří. Sama tyto houby sbírala, a vÅ¡ak nikdy jsem ji nevidÄ›l že by je konzumovala. Dala jejich krásný klobouÄek na talíř a pocukrovala. Nato jej strÄila do okna, a to prý mouchy nedají. Nu, moc jich doma nemívala, ale to bylo také tím, že mÄ›la na oknÄ› rostlinky, které mouchy nesnášejí.  

V dneÅ¡ní dobÄ› si každý ÄlovÄ›k, aÅ¥ už houbaÅ™ nebo nehoubaÅ™ bere do lesa mobil. Dokonce i já, zapÅ™isáhlý odpůrce tÄ›chto vÄ›cí v přírodÄ› jej nosím s sebou. NÄ›která místa totiž rozhodnÄ› za zaznamenání rozhodnÄ› stojí a já od té doby co jsem objevil focení mobilem nechávám svůj fotoaparát ležet v Å¡uplíku. Je tam již pÄ›knÄ› dlouho.  

turista

Takže jsme skonÄili v lesích, kde se potloukají turisté a nÄ›kdy se chovají přímo příšernÄ›. Moje známá má pro takové tlupy uÅ™vaných idiotů název Homolkovi. JistÄ› raÄte znát ze skvÄ›lých filmů pana PapouÅ¡ka.  

Ve volné přírodÄ› by se ÄlovÄ›k mÄ›l chovat tiÅ¡e. Ne, nemám nic proti tomu, aby spolu lidé hovoÅ™ili, ale v tichu lesa to lze jistÄ› udÄ›lat kultivovaným způsobem. A pokud tomu uÄíte i dÄ›ti již odmaliÄka, dÄ›láte to správnÄ›.  

Prostě a jasně, u nás, v naší domovině, je les a dovolená tak nějak spojen dohromady.