Nouzové osvětlení je váš spasitel


Chodíte rádi do kina či do divadla, na koncerty nebo do galerií výtvarných děl? Navštěvujete podobné akce s přáteli, s nimiž se pak bavíte ve foyeru těchto budov a následně doma při šálku kávy či dobrého bylinkového čaje? A stalo se vám někdy, že kvůli výpadku dodávky elektrického proudu bylo přerušeno představení a byli jste vykázáni ven z budovy? Naštěstí se to nestává často, ale pro tyto případy je zapotřebí, aby uvnitř objektu nepropukla panika. O zajištění vaší bezpečnosti se mimo jiné stará nouzové osvětlení.

koncertní sál

Docela malicherná záležitost, které si obvykle ani nevšimnete, protože centrem vašeho zájmu je zpravidla samotný program, případně vnitřní honosné vybavení navštívených prostor, jako jsou koberce, závěsné lustry, vnitřní obložení stěn, vykládané stropy, pozlacená výzdoba jeviště atp. Drobná svítidla „nouzáku“, jak se mu lidově přezdívá, zanikají v zářícím světle okolních předmětů, jejichž řemeslná či umělecká hodnota je daleko vyšší. Přesto může přijít okamžik, kdy vám takováto „maličkost“ zachrání život.

interiér divadla

Nouzové osvětlení se spíná ve chvíli, kdy je zapotřebí vyčkat na obnovení dodávky elektřiny, ale také tehdy, dojde-li v objektu k požáru. Jen si představte tu hrůzu, kdyby někde za vašimi zády začalo hořet a vy jste tu potmě hledali cestu k únikovému východu. V panice člověk ztrácí soudnost, uvažuje nelogicky a díky tomu se tu stává řada úrazů včetně těch fatálních – končících smrtí.

Nouzové osvětlení je zapotřebí také revidovat, a to v pravidelných intervalech. Jde totiž o to, že musí být stoprocentně spolehlivé a pokrýt alespoň částečné osvětlení budov ze záložního zdroje v jakékoli situaci. Podobným způsobem, jako se provádí revize nouzového osvětlení, se také revidují záložní zdroje osvětlení v nemocnicích (například pro operační sály), kam patří i dieselové agregáty – generátory elektrického proudu.