Nechce se vám do práce kvůli kolegům – I vztahy na pracovišti je dobré udržovat a zlepšovat!


Mezilidské vztahy jsou pro nás důležité, někdo umí s lidmi v okolí skvěle vycházet, někdo má s tím potíže. Jak si ale udržet dobré vztahy v práci? 

Nechce se vám do práce kvůli kolegům – I vztahy na pracoviÅ¡ti je dobré udržovat a zlepÅ¡ovat! 

V zamÄ›stnání trávíme spousty Äasu, pokud pracujeme s kolegy, jsme v týmu a musíme spolupracovat, je velmi důležité, aby to mezi kolegy skvÄ›le klapalo. Å patné vztahy na pracoviÅ¡ti totiž mohou nÄ›kdy vést až k rozvázání pracovního pomÄ›ru, protože je pravdou, že pokud se nÄ›kde necítíme dobÅ™e, nejsme ani schopni dobÅ™e odvádÄ›t svou práci. Jak můžete sami posilovat vztahy na pracoviÅ¡ti a jak s kolegy utužovat vzájemné vztahy? Bez toho to totiž bude v práci vždycky o nÄ›co těžší. 

kolegové v práci

Komunikace je základ, v práci to platí dvojnásob 

Kolegové by vždycky mÄ›li být schopni mezi sebou komunikovat, to je základem k tomu, aby i jejich práce byla odvedena dobÅ™e a spolehlivÄ›. JistÄ›, pokud váš pracovní výkon je závislý na tom, zda vám kolega vÄas dodá podklady, je tÅ™eba, abyste byli schopni spolu mluvit, vÄas se o vÅ¡em informovat. Vzájemné sympatie ale právÄ› i antipatie vÅ¡ak dokážou mnohé zmÄ›nit a ovlivnit. Jestliže si s kolegou dobÅ™e rozumíte, mnohem lépe se dohodnete na vÅ¡em, pokud ne, jen těžko najdete spoleÄnou Å™eÄ a to se odrazí na výsledcích. Komunikaci mezi zamÄ›stnanci a vedením by mÄ›lo posilovat právÄ› i samotné vedení, vhodné jsou týmové porady, Äas strávený spoleÄnÄ›, ale co když si s kolegou prostÄ› nesednete? I to se totiž může stát. 

žena u poÄítaÄe

Mělo by to ladit 

NÄ›kdy se může stát, že si lidsky nesedneme s nÄ›kým, s kým máme spolupracovat. Je tÅ™eba si ale uvÄ›domit, že pokud o práci skuteÄnÄ› ÄlovÄ›k stojí, je tÅ™eba nechat vÅ¡echno tohle za dveÅ™mi. SoustÅ™eÄte se na práci, pokud si nedÄ›láte vyloženÄ› naschvály, není to nutné s nikým Å™eÅ¡it a váš Å¡patný vztah neovlivňuje pracovní výkony, zaměřte se právÄ› a jen na to. Na práci! Zkuste se sblížit, možná se vztahy zlepší, když si budete více povídat, ale hlavnÄ› se zaměřte na výkony v práci. Spolupracujte, raÄte si a vycházejte si maximálnÄ› vstříc. Zkuste spolu trávit více Äasu, tÅ™eba pÅ™i obÄ›dové pauze. 

Můžete se pokusit oddělit soukromý život od toho pracovního, ale pokud spolu máte v práci vycházet, je dobré hovořit o všemožných tématech.